https://youtu.be/sFB-cySEZCEChinese

https://youtu.be/w1yw5GfeT-k?list=PLef8XpzyyipdpffbzLU59PGqMcDBMt7SMRussian

https://youtu.be/GumYSqZKwwQ?list=PLef8XpzyyipdpffbzLU59PGqMcDBMt7SM

'DOKDOis.COM' 카테고리의 다른 글

옛그림.  (0) 2017.07.03
독도의 지리적요약.  (0) 2017.07.03
dokdo is korean territory. (english.)  (0) 2017.06.19
대한민국의 아름다운 영토.  (0) 2017.06.19
기록들.........  (0) 2017.06.19
세종실록 지리지.  (0) 2017.06.19
Posted by 런업 트랙백 0 : 댓글 0

댓글을 달아 주세요